குறிச்சொற்கள் அ.ரெங்கசாமி

குறிச்சொல்: அ.ரெங்கசாமி

அ.ரெங்கசாமி, சாவுப்பேரழிவுகள்

புறவயமாகப் பார்த்தால் தமிழுலகம் மூன்றாகப் பிரிந்திருக்கிறது. இந்தியா, இலங்கை, மலேசியா என்னும் மூன்று நாடுகளிலாக. மூன்று அரசியல் வட்டங்கள் அவை. மூன்று வகை வாழ்க்கைமுறைகளும்கூட. ஆனால் பண்பாட்டுத்தமிழகம் என்பது இம்மூன்று மண்டலங்களும் இணைந்த...

மலேசிய அழகியல் விமர்சனத்தில்…

ஒரு மொழியின் முன்னோடி இலக்கியவாதிகளை அவர்களின் சூழல், அவர்கள் எடுத்துக்கொண்ட அறைகூவல்கள் ஆகியவற்றை கருத்திக்கொண்டு அழகியல்நோக்கில் ஆராய்வது அங்கு பின்னாளில் இலக்கியம் உருவாகி வருவதற்கு மிகமிக முக்கியமான அடித்தளம். தமிழகத்தில் க.நா.சு,சி.சு.செல்லப்பா இருவருமே...

இலக்கியத்தின் பல்லும் நகமும்

அ.ரெங்கசாமி தமிழ் விக்கி இரண்டயிரத்தோடு சிற்றிதழ்களுக்கான வரலாற்றுத்தேவை முடிந்துவிட்டது என்பது என்னுடைய மனப்பதிவு. சிற்றிதழ்கள் என்பவை ஊடகம் மறுக்கப்பட்ட தரப்புகள் தங்களுக்காக உருவாக்கிக்கொள்ளும் அச்சு ஊடகம். அச்சு என்பது செலவேறிய ஒன்று. விநியோகம் அதைவிடச்...

வல்லினம் விருது

அ.ரெங்கசாமி தமிழ் விக்கி சீ முத்துசாமி தமிழ் விக்கி நண்பர் நவீன் இந்த அறிவிப்பை அனுப்பியிருக்கிறார் 2.11.2014ல் வல்லினம் இலக்கியக்குழு முதன் முறையாக 'வல்லினம் விருது' வழங்கும் நிகழ்வை நடத்துகிறது. விருது தொகையாக 5000 ரிங்கிட்டுடன் அ.ரெங்கசாமி...