குறிச்சொற்கள் அவந்திவர்மன்

குறிச்சொல்: அவந்திவர்மன்