முகப்பு குறிச்சொற்கள் அழைத்தவன்

குறிச்சொல்: அழைத்தவன்