முகப்பு குறிச்சொற்கள் அழகியபெரியவன்

குறிச்சொல்: அழகியபெரியவன்