குறிச்சொற்கள் அல்பெனி

குறிச்சொல்: அல்பெனி

வாக்களிக்கும்பூமி 9, சட்டச்சபை

ஜூலை பதினெட்டாம் தேதி நானும் ஓப்லா விஸ்வேஷ¤ம் அவரது குட்டிமகனும் அல்பெனி நகரத்தைப் பார்க்க கிளம்பினோம். அல்பெனி ஹட்சன் ஆற்றின் கரையில் உள்ளது.  ஆரம்பகால பிரிட்டிஷ் ஆட்சியாளர்களால் உருவாக்கப்பட்ட உள்நில நீர்ப்போக்குவரத்து வழிகளில்...

வாக்களிக்கும் பூமி 8, அல்பெனி

நியூயார்க் மாகாணத்தின் தலைநகரம் எதுவென்று கேட்டால் பொதுவாக எந்த இந்திய மாணவனும் நியூயார்க் என்றே பதில் எழுதுவான். ஆனால் அதன் தலைநகரம் அல்பெனி. அமெரிக்காவின் வடக்கே கனடா எல்லைக்குச் சமீபமாக இருக்கும் சின்னஞ்சிறிய...