குறிச்சொற்கள் அறிவுத்தளம்

குறிச்சொல்: அறிவுத்தளம்

பாரதி விவாதம்- ஒரு கடிதம்

அன்புள்ள ஜெ.மோ, இக்கடிதம் ”பாரதி விவாதம்” பற்றியதே அன்றி ”பாரதி பற்றியது” அல்ல என்பதை முதலிலேயே தெளிவு படுத்திவிடுகிறேன். பாரதி பற்றிய விவாதத்தை மூன்று பேர் மட்டுமே முன் எடுத்து சென்றதாகவும் அது எதிர் பார்த்ததே...