குறிச்சொற்கள் அறம் [சிறுகதை]

குறிச்சொல்: அறம் [சிறுகதை]