குறிச்சொற்கள் அருள் [சிறுகதை]

குறிச்சொல்: அருள் [சிறுகதை]