குறிச்சொற்கள் அரங்கம்

குறிச்சொல்: அரங்கம்

வண்ணக்கடல் வாசிப்பரங்கம்

நண்பர்களே, முன்பு நடந்த காரைக்குடி விஷ்ணுபுரம் முகாம் வெற்றிகரமாக நடைபெற்றது. அதுவரை அறியப் படதாத வாசிப்புகள் புலனாயின. விஷ்ணுபுரத்தை மேலும் நெருங்குவதற்கு அது உதவிகரமாக அமைந்தது . அதே போல 2 நாட்கள் முகாம் ஒன்றை...