குறிச்சொற்கள் அயினிப்புளிக்கறி

குறிச்சொல்: அயினிப்புளிக்கறி

அயினிப்புளிக்கறி- கடிதங்கள்

அயினிப்புளிக்கறி கதை அன்புள்ள ஜெ,, இயற்கையுடன் தனிமனித பிரக்ஞையும் சேரும் பொழுதே தனக்கேயுரிய ஆன்மீகதன்மையை அல்லது அழகை இயற்கையிடம் கண்டுகொள்கிறான் மனிதன்.அயனிமரம் கணேசனுக்கு நான்கு லட்சம் மதிப்புள்ள வெறும் மரம் மட்டுமே ஆனால் ஆசானுக்கு அது...

அயினிப்புளிக்கறி -கடிதங்கள்

அயினிப்புளிக்கறி அன்பான ஜெயமோகன் அயினிப்புளிக்கறி இனிமையிலும் இனிமை இச்சிறுகதை. பழத்திலே இனிக்குததுதான் காயிலே புளிக்குது , இல்லேண்ணா கடுக்குது. புளிப்பும் கசப்பும் மூத்து கனிஞ்சா அது இனிப்பு…” அவ்வளவே வாழ்க்கை. உள்ளம் மலர வைத்து விட்டது ““வாறேன்” என்று சொல்லியபடி அவள் பாய்ந்து வேலியில் இருந்து...

அயினிப்புளிக்கறி -கடிதங்கள்

அயினிப்புளிக்கறி அன்புள்ள ஜெயமோகன் ஐயா அவர்களுக்கு, நலமா? இங்கு எல்லோரும் நலம். கடைசியாக அரசியல்சரிநிலைகள் கட்டுரை பற்றி எழுதிய கடிததிற்கு பின் இப்பொழுதுதான் எழுதுகிறேன். உங்களுடைய அயனிப்புளிக்கறி சிறுகதை படித்தேன். மனதிற்குள் எண்ணங்கள் விரிய ஆரம்பித்து விட்டது....

அயினிப்புளிக்கறி -கடிதங்கள்

அயினிப்புளிக்கறி வணக்கம். எடுத்த எடுப்பில் உங்களின் "அயினிப் புளிக்கறி" தான் படித்தேன். அயினி என்றொரு மரம் இருப்பதுவே இதில்தான் தெரிந்தது.மரத்தின் மீதான பாசம் என்பதில் "எங்க அம்மா" என்று தான் வளர்த்த மரத்தை மனம்...

அயனிப்புளிக்கறி – கடிதங்கள்

அயினிப்புளிக்கறி அன்புடன் ஆசிரியருக்கு, மிக அழகான காதல். இளமையில் முரண்டி நிற்பதும் கசப்பை நிறைப்பதும் தான் கனிந்து கிளையில் இருந்து தானாக உதிரும் கனியாகிறதா? ஆச்சியும் அப்படித்தான் நிற்கிறாள். சாலையை விட மேடான வேலி. ஆசானும்...