முகப்பு குறிச்சொற்கள் “அயம் ஆத்ம பிரம்ம”

குறிச்சொல்: “அயம் ஆத்ம பிரம்ம”