குறிச்சொற்கள் அம்புப்படுக்கை

குறிச்சொல்: அம்புப்படுக்கை

சுனில் கிருஷ்ணனின் ‘அம்புப் படுக்கை’

      அம்புப் படுக்கை சிறுகதை தொகுப்பு வாசிப்பு சென்ற ஆண்டின் இறுதி நாட்களை தீவிரமான மறக்க முடியாத அனுபவமாக்கியது. எனது வாசக அனுபவப் பதிவு உங்கள் பார்வைக்கு. முதல் வாசிப்பில், மரணத்தை நோக்கி செல்லும் பயணத்தின்...