குறிச்சொற்கள் அமைப்புவாதம் பின் அமைப்பியல்

குறிச்சொல்: அமைப்புவாதம் பின் அமைப்பியல்

பின்நவீனத்துவச் சிந்தனைகள்

தமிழில் எண்பதுகளின் இறுதியில் அமைப்புவாதமும் அதன்பின்னர் பின்அமைப்புவாதமும் முறையே தமிழவனாலும் நாகார்ச்சுனனாலும் அறிமுகமாயின. தமிழவன் 'ஸ்டக்சுரலிசம்' என்ற கனமான நூல் வழியாக அமைப்புவாதத்தை அமைப்பியல் என்ற பேரில் அறிமுகம் செய்தார். அந்நூலை பதிமூன்றுவருடம்...