குறிச்சொற்கள் அமேசான்

குறிச்சொல்: அமேசான்

அமேசான்

அமேசான் குப்பைகள்   அமேசான் ஒரு போட்டி - பென் டு பப்ளிஷ்- நடத்துகிறது. அச்செய்தியை என் இணையதளத்தில் பிரசுரித்து அதை ‘ஊக்குவிக்க’ வேண்டும் என்று ஒர் இளம் எழுத்தாளர் எழுதியிருந்தார். நான் அவருக்கு எழுதிய...