குறிச்சொற்கள் அமுதம் [சிறுகதை]

குறிச்சொல்: அமுதம் [சிறுகதை]

அமுதமும் தீவண்டியும்- கடிதங்கள்

அன்புள்ள ஜெயமோகன், ஒரு சிறுகதையை இரு பகுதிகளாகப் பிரித்துக்கொள்கிறேன். தர்க்கப் பகுதி. மற்றொன்று அதர்க்கமானது. தர்க்கப்பகுதி வாசக போத மனதுடனான தொடர்புறுத்தலை நிகழ்த்துகிறது. அதர்க்கப்பகுதி அபோத மனதுடன் தன் ஆடலை நிகழ்த்திக்கொள்கிறது. இவ்விரு பகுதிகளுக்கு...

அமுதம், அன்னம்- கடிதங்கள்

கதைத் திருவிழா-6,அன்னம் அன்புள்ள ஜெ பத்துலட்சம் காலடிகள், அன்னம், தீவண்டி வரை இந்தக்கதைகளில் வரும் எல்லா இஸ்லாமியக் கதாபாத்திரங்களும் கருணை கொண்டவர்கள், அறச்சார்பு கொண்டவர்கள். ‘மதச்சார்பின்மை’ பாவலாவுக்காக நீங்கள் இப்படி எழுதுவதாகச் சொன்னால் மறுப்பீர்ர்களா?...

மலைவிளிம்பில்,அமுதம்- கடிதங்கள்

கதைத் திருவிழா-24,அமுதம் அன்புள்ள ஜெயமோகன் அவர்களுக்கு, ஏதோ ஒரு வரியில் உணர்வெழுச்சி உச்சமடைய படித்துக் கொண்டிருந்த புத்தகத்தை வீசிவிட்டு எழுந்துபோனது அரிதாக நிகழ்ந்திருக்கிறது. அமுதம் படித்தபோது 'உடலெங்கும் தீ எழுந்து சதை உருகும்போதுகூட குரலெழுப்பி...

அமுதம்,தீவண்டி- கடிதங்கள்

கதைத் திருவிழா-24,அமுதம் அன்புள்ள ஜெ அமுதம் ஒரு பெரிய பரவசத்தைக் கொடுத்த கதை. என் வாசிப்பில் இத்தகைய கதைகள்தான் பெரிய அனுபவமாக ஆகின்றன. கதைகள் எல்லாமே உருவகத்தன்மை கொண்டவைதான். சுத்தமாக உருவகத்தன்மையே இல்லாத கதைக்கு...

கதைத் திருவிழா-24,அமுதம் [சிறுகதை]

கதிர்மங்கலம் வீட்டு பெரியநாணு நாயர் ஒட்டன் சுக்ரனுடன் சென்று, திற்பரப்புக்கு அப்பால் களியல் கடந்து பன்றிமலை அடிவாரத்தில் குடில்கட்டி குடியிருந்த காணிக்காரன் துடியன் குறுக்கனிடமிருந்து ஒரு பசுவை வாங்கிவந்தார். அந்தப்பசுதான் ஊரில் பிற்காலத்தில்...