குறிச்சொற்கள் அப்துல் கலாமும் முஸ்லீம்களும்

குறிச்சொல்: அப்துல் கலாமும் முஸ்லீம்களும்

அப்துல் கலாமும் முஸ்லீம்களும்

இந்திய முஸ்லிம்கள் பல்வேறு நிலைகளில் ஏற்கனவே தாழ்வு மனப்பான்மையுடன் இருக்கும் சூழ்நிலையில் ராக்கெட், அணு ஆயுதம், வல்லரசு என்று உச்ச நிலையில் இந்தியாவைக் கொண்டு சென்று உலகையே திரும்பிப் பார்க்க வைத்த ஒரு...