குறிச்சொற்கள் அன்னியமுதலீடு

குறிச்சொல்: அன்னியமுதலீடு

அன்னியமுதலீடு- என் சொற்கள்

அன்புள்ள ஜெ.எம், அன்னியமுதலீடு பற்றி நீங்கள் சொன்னவை நீங்கள் இலக்கியம் சார்ந்த விஷயங்களில் சொல்லும் சமநிலையுடன் இல்லை என்று நினைக்கிறேன். விவசாயம் அழிகிறது, சிறுவணிகம் தேங்கி நிற்கிறது என்பதெல்லாம் உண்மை. ஆனால் அதற்கு வால்மார்ட்...