குறிச்சொற்கள் அனோஜன் பாலகிருஷ்ணன்

குறிச்சொல்: அனோஜன் பாலகிருஷ்ணன்

முரண்புள்ளிகளில் தவம் கலைக்கும் கதையாளன் ஆசி. கந்தராஜா– அனோஜன் பாலகிருஷ்ணன்

ஆசி கந்தராசா பயணியின் புன்னகை தாயக நிலத்திலிருந்து புலம்பெயர்ந்த பின், வசிக்கும் நாட்டின் பண்பாட்டை தன்னிலை சார்ந்து விவாதித்துக் கொள்ளுதல் புலம்பெயர் இலக்கியத்தின் முக்கிய கூறு. அதாவது தனது பண்பாட்டை மற்றையை நாட்டின் பண்பாட்டுடன் விவாதித்து...

அலைதலும் எழுத்தும்- அனோஜன் பாலகிருஷ்ணன்

இலக்கியம் என்பது தனியே ஒரு தேசிய இனத்திற்கோ, குறிப்பிட்ட மக்கள் பிரிவிற்கு உரித்த ஒன்றோ இல்லை. அவர்களை இலக்கு வைத்து எழுதப்பட முடியாது. முற்றிலும் மானுடம் தழுவிய பார்வையை இலக்கியம் வைக்கும். இந்த...

கிளம்புதல் குறித்து… அனோஜன் பாலகிருஷ்ணன்

அன்புள்ள ஜெயமோகன், சில நாட்கள் இணையத்தளத்தில் எந்தப்பதிவுகளும் இருக்காது என்று நீங்கள் அறிவித்தவுடன் அதைப் புரிந்துகொள்ள முடிந்தது. உள அலைக்கழிப்பபையும் அதன் தேடலையும் அத்தனை சீக்கிரம் மற்றவர்களுக்கு விளங்கப்படுத்திவிடவும் இயலாது. இலக்கற்ற ஒரு பயணம்...

அனோஜன் பாலகிருஷ்ணன் குறித்து

பொதுவாக ஈழப் புனைகதைகள் புலி எதிர்ப்பு, புலி ஆதரவு, இனப் படுகொலை ஆவணம், புலம் பெயர் வாழ்வின் அவலம் எனச் சில பாதைகளில் பயணிக்கும். அனோஜன் கதைகளில் ‘பலி’ கதையை தவிர்த்து வேறு...

இலக்கியத்திற்கு அனுபவங்கள் தேவையா?

அன்புள்ள ஜெயமோகன், புதிதாக எழுத வருபவர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய பிரச்சினையே அனுபவம் சார்ந்ததுதான். சொந்த வாழ்கையில் நிகழ்ந்த அலைக்கழிப்புகள் தான் அவனின் படைப்பாக்கத்தில் செல்வாக்குச் செலுத்துகின்றது. அசலான கதைகள் எழுத அலைக்கழிப்பு நிறைந்த வாழ்க்கை புனைவு...

அ.முத்துலிங்கமும் அனோஜன் பாலகிருஷ்ணனும்

சொல்வனம் பிப்ரவரி 2017 இதழில் அ.முத்துலிங்கம் பற்றிய பல நல்ல கட்டுரைகள் உள்ளன. ஈழத்தின் இளம் எழுத்தாளர்களில் முக்கியமானவரான அனோஜன் பாலகிருஷ்ணன் எழுதிய இக்கட்டுரை முக்கியமானது. ஒரு முன்னோடியை பரவசத்துடனும் விமர்சனத்துடனும் சென்று...

குடைநிழல் -மென்மையின் வல்லமை

அன்புள்ள ஜெயமோகன், தி ஹிந்து நாளிதழில் மண்குதிரை எழுதிய “குடைநிழல்” குறுநாவலின் மதீப்பிட்டை வாசித்துவிட்டு, அக்குறுநாவலை மிகச்சமீபத்தில்தான் வாசித்தேன். தெளிவத்தை ஜோசப் மிகமுக்கிய கதை சொல்லி என்பதில் சந்தேகமேயில்லை. மிக நேரடியான மொழியில் சொல்லிவிட்டுச் செல்லும்...