குறிச்சொற்கள் அனிதா தம்பி (மலையாளத்திலிருந்து தமிழில் சுகுமாரன் )

குறிச்சொல்: அனிதா தம்பி (மலையாளத்திலிருந்து தமிழில் சுகுமாரன் )