குறிச்சொற்கள் அந்நிய முதலீடு

குறிச்சொல்: அந்நிய முதலீடு

அன்னிய முதலீடு- பாலா

இன்றைய பொருளாதாரச் சூழலில், விவசாயம் ஒரு தீண்டத்தகாத தொழில் ஆக மாறிவிட்டது. ஆனால், சில்லறை வியாபாரத்தில் அந்நிய முதலீடு இதை எவ்வளவு தூரம் மாற்ற முடியும் என்பது தெரியவில்லை.அதிகபட்சம், நிலையைக் கொஞ்சம் மாற்ற வாய்ப்புகள்...

அன்னியமுதலீடு- விவாதம்

நண்பர்களே ஜெமோவின் சிறுவணிகத்தில் அன்னிய முதலீடு பற்றிய கட்டுரை இன்னும் விரிவாக விவாதிக்கப் பட வேண்டிய கட்டுரை என்றே நினைக்கிறேன். FDI, மிகப்பெரிய அளவில் விவாதங்களை ஏற்படுத்தி கொண்டிருக்கும் ஒரு நிகழ்வு. இந்திய அளவில்...