குறிச்சொற்கள் அந்நியமுதலீடு

குறிச்சொல்: அந்நியமுதலீடு

அன்னிய முதலீடு -எதிர்வினைகள்

ஜெ.மோ. நீங்கள் சொல்வது அனைத்தும் - விவசாயிகளுக்குக் கட்டுப்படியான விலை கிடைப்பதில்லை என்பதைப் பொறுத்த வரை, உண்மைதான். பாடுபடும் விவசாயிக்குக் கிடைக்க வேண்டிய நன்மைகள் அனைத்தும் வியாபாரிகளுக்கு - அதிலும் இடைத்தரகர்களுக்கே செல்கிறது. இதற்கு...

அன்னியமுதலீடு கடிதங்கள்

அன்புள்ள எழுத்தாளருக்கு! வணக்கம் நலமா? ஒரு ஏக்கருக்கு விலை பொருளை விளைவிக்க ஆகும் செலவு விலையைத் தீர்மானிக்க வேண்டும். உற்பத்தி, தேவை என்ற பொருளாதாரப் புலிகளின் கோட்பாட்டின்படி இருந்தால் விவசாயியின் நிலை இதுவேதான். தண்ணீர் பாக்கெட்டின் விலை கூட அதன்...