முகப்பு குறிச்சொற்கள் அந்தர்தானன்

குறிச்சொல்: அந்தர்தானன்