முகப்பு குறிச்சொற்கள் அத்துவரிய ராமன்

குறிச்சொல்: அத்துவரிய ராமன்