முகப்பு குறிச்சொற்கள் அத்துவரியன்

குறிச்சொல்: அத்துவரியன்