முகப்பு குறிச்சொற்கள் அதீன் பந்யோபாத்யாய

குறிச்சொல்: அதீன் பந்யோபாத்யாய