முகப்பு குறிச்சொற்கள் அதிராத்ரன்

குறிச்சொல்: அதிராத்ரன்