முகப்பு குறிச்சொற்கள் அதிரதன்

குறிச்சொல்: அதிரதன்