முகப்பு குறிச்சொற்கள் அதிபலன்

குறிச்சொல்: அதிபலன்