முகப்பு குறிச்சொற்கள் அதர்வணன்

குறிச்சொல்: அதர்வணன்