குறிச்சொற்கள் அடிப்படைவாதம்

குறிச்சொல்: அடிப்படைவாதம்

மிரட்டலை எதிர்கொள்ளுதல்

ஜெ, நான் உங்கள் கட்டுரைகளால் கவரப்பட்டவன். குறிப்பாக நீங்கள், ஒரு பிரச்சனையை அணுகும் முறையினாலும் உங்கள் தரப்புனை முன் வைக்கும் முறையினாலும்.உங்களின் இஸ்லாமிய அடிப்படைவாதிகளை பற்றிய விமர்சனம் முழுதும் சரியே. அவர்கள் இக்கால இளைஞர்களிடம்...

சூஃபியிசம்

அன்புள்ள ஜெயமோகன் அண்ணாவுக்கு, எந்த மதத்தைச் சேர்ந்தவர்களாக இருந்தாலும் மத அடிப்படைவாதிகளுக்கு மற்றைய மதங்களை,மரபுகளை ஒழித்துக்கட்டிவிடவேண்டும் என்ற துடிப்பு இருக்கின்றது.ஒற்றைப்படையாக உலகத்தை மாற்றிவிடலாம் என்பது உலகின் இயல்புக்கு மாறானது.பன்மைத்துவம் என்பதை உலகில் இருந்து ஒழித்துவிடமுடியாது...