முகப்பு குறிச்சொற்கள் அஞ்ஞாடி.

குறிச்சொல்: அஞ்ஞாடி.