முகப்பு குறிச்சொற்கள் அஜபாகன்

குறிச்சொல்: அஜபாகன்