குறிச்சொற்கள் அச்சு ஊடகம்

குறிச்சொல்: அச்சு ஊடகம்

அச்சு ஊடகங்கள், கடிதம்

அன்பு ஜெ, அச்சு இதழ்களில் எழுதுவதில்லை என்ற உங்கள் எண்ணத்தைப் படித்தேன். சற்றே வருத்தமாக இருந்தது. விகடன் உங்களைப் பற்றி அவதூறு எழுதியதாகக் குறிப்பிட்டுள்ளீர்கள். தொடர்ந்து விகடன் படித்து வருபவன் என்பதால் கேட்கிறேன் ‘அப்படி என்ன...

ஏன் அச்சு ஊடகங்களில் எழுதுவதில்லை

அன்புள்ள ஜெ, கிட்டத்தட்ட இணையத்தில் மட்டுமே எழுதக்கூடிய எழுத்தாளராக ஆகிவிட்டிருக்கிறீர்கள். அச்சிதழில் உங்கள் ஆக்கங்களைப்பார்த்தே நெடுநாட்கள் ஆகின்றன. எழுதவேண்டாமென்றிருக்கிறீர்களா? சண்முகம், மதுரை ஆம். பல பெரிய இதழ்கள் படைப்புகளை கோருகின்றன. விகடன் கேட்டது, ஆனால் அதில் எழுத...