குறிச்சொற்கள் அசோக்

குறிச்சொல்: அசோக்

வாசலில் நின்ற உருவம் பற்றி…

அன்புள்ள அசோக் வாசலில் நின்ற உருவம் வாசித்தேன். கதையை ஒரு நல்ல முயற்சி என்றுதான் சொல்லமுடியும்.. முழுமையான இலக்கியப்படைப்பாக அமையவில்லை. ஏன் என்று சொல்ல சிலவற்றைச் சுட்டுகிறேன் 1. இவ்வகைக் கதைகள் எண்பதுகளுடன் முடிந்துவிட்டன. முற்றிலும் மன...