முகப்பு குறிச்சொற்கள் அசங்கன்

குறிச்சொல்: அசங்கன்