முகப்பு குறிச்சொற்கள் அங்கிரஸ்

குறிச்சொல்: அங்கிரஸ்