முகப்பு குறிச்சொற்கள் அக்ஷரங்கள்.

குறிச்சொல்: அக்ஷரங்கள்.