முகப்பு குறிச்சொற்கள் அக்ரூரன்

குறிச்சொல்: அக்ரூரன்