முகப்பு குறிச்சொற்கள் அக்னிஷ்டோமன்

குறிச்சொல்: அக்னிஷ்டோமன்