முகப்பு குறிச்சொற்கள் அகோரமார்க்கம்

குறிச்சொல்: அகோரமார்க்கம்

அழியாதது