முகப்பு குறிச்சொற்கள் அகாபிலன்

குறிச்சொல்: அகாபிலன்