முகப்பு குறிச்சொற்கள் “அகம் பிரம்மாஸ்மி”

குறிச்சொல்: “அகம் பிரம்மாஸ்மி”