குறிச்சொற்கள் ஃப்ராய்டிசம்

குறிச்சொல்: ஃப்ராய்டிசம்

விஷ்ணுபுரம் கடிதங்கள்

அன்புள்ள ஜெயமோகன், விஷ்ணுபுர கஷ்யபரின் குலத்தில் மனம் பற்றிய அறிவு மிகவும் வளர்ந்துள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது. மனதை ஒரு உடலில் இருந்து மற்றவுடலுக்கு மாற்றுகிறார்கள். மனதைத் திருடுகிறார்கள். மனதை மாற்றியமைக்கிறார்கள். ஆனால் குறைவற்ற பிரளயதேவியைச் செய்ய சிற்பி...