குறிச்சொற்கள் ஃபுகோகா

குறிச்சொல்: ஃபுகோகா

ஃபுகோகா ஒரு கடிதம்

அன்புள்ள ஜெயமோகன், மசானபு ஃபுகோகாவின் "ஒற்றை வைக்கோல் புரட்சி" வாசித்தவுடன் இதை எழுதுகிறேன். புத்தகத்தின் ஆரம்ப பக்கங்களிலேயே தெரிந்துவிட்டது என் வாழ்வின் மிக முக்கியமான புத்தகத்தை வாசித்துக் கொண்டிருக்கிறேன் என. முக்கியமாக ஃபுகோகா தன் தாவரவியல்...