தினசரி தொகுப்புகள்: June 7, 2024

பேருரு வீழ்தல்

படுகளம் மின்னூல் வாங்க  படுகளம் வாங்க நண்பர் ஒருவர் சொன்ன உண்மைநிகழ்வும், நான் நேரில் சந்தித்த ஒரு நண்பரின் வாழ்வும் இணைந்த ஒரு கதை இது. முற்றிலும் கற்பனை - அப்படித்தானே சொல்லவேண்டும். நான் முதன்முதலில் பார்த்த...

ஆகமம்

இந்திய மதப்பிரிவுகளின் வழிபாடு, தத்துவம், மறைஞானம் ஆகியவற்றை வகுத்துரைக்கும் நூல்கள் ஆகமம் எனப்படுகின்றன. சைவம், வைணவம், சாக்தம் ஆகியவற்றுக்கு ஆகமங்கள் உண்டு. பௌத்தம், சமணம் ஆகிய மதங்களுக்கும் அவற்றுக்கான ஆகமங்கள் உள்ளன. ஆகமம்...

குமரியை கண்டடைதல் – கடிதம்

குமரித்துறைவி வாங்க   குமரித்துறைவி மின்னூல் வாங்க அன்புள்ள ஜெ., எனது நீண்ட நாட்களுக்குப் பிறகான வாசிப்பு குமரித்துறைவி.. இது என்னை கரைத்தது. இந்த வாசிப்பு ஒரு ஆத்ம தியானம். எத்தனை இடங்களில் கண்ணீரை வரவழைத்தது. தொண்டை அடைத்தது....

மாபெரும்பயணம்

https://youtu.be/QJX2cfZZBv8 இன்றுவரும் மலையாளப்படங்கள் இலக்கிய அறிமுகமே இல்லாமல் கேரளத்தில் உருவாகி வந்துவிட்டிருக்கும் ஒரு புதிய தலைமுறைக்காக உருவாக்கப்படுபவை. பெரும்பாலும் கொரிய சினிமாக்கள், தொடர்களின் கேரள வடிவங்கள் அவை. கூட மது, கஞ்சா, வன்முறை என...

Are Saivism and Vaishnavism Hinduism?

Shaivism is a part of Hindu tradition. Hindu tradition should be called dharma or tradition in the context of transmission of knowledge and should...