தினசரி தொகுப்புகள்: June 1, 2024

அருகமர்ந்து கற்றல்

https://youtu.be/AZWvl1ORQD8 மீண்டும் மீண்டும் சொல்லப்படும் பதில்தான் , ஒரு கல்வி என்பது அதற்குரிய இடம், சுற்றம், ஆசிரியர் ஆகியவற்றின் ஒட்டுமொத்தம். அது பாடம் அல்ல. பயிலும் அனுபவம். அனுபவம் வழியாகவே எதுவும் கற்கப்பட இயலும்,...

புதியவன்

தர்மபுரியில் அஜிதன் பிறந்தபோதே எனக்கு இவன் கொஞ்சம் விவகாரமான ஆள் என்னும் எண்ணம் எழுந்தது. அருண்மொழிக்கு தபால்துறையில் வேலை கிடைத்து உத்தரவு வந்தபோது அவள் கருவுற்றிருப்பதாக டாக்டர் சொன்னார். பயிற்சிவகுப்பில் சேரவேண்டும். அதில்...

கு.சிவராமன்

கு.சிவராமன் சித்தமருத்துவத்தை நோய்களுக்கான மருத்துவமுறை என்னும் நிலையில் இருந்து நவீனச்சூழலுக்குரிய வாழ்க்கைமுறையை முன்வைக்கும் நலவாழ்வுக்கொள்கையாகவும் விரிவாக்கியவர் என மதிப்பிடப்படுகிறார். சித்தமருத்துவத்தை மீண்டும் மக்களிடையே பரப்பியதில் அவருடைய எழுத்தும் பேச்சுக்களும் முக்கியமான பங்களிப்பை ஆற்றின....

படுகளத்தின் யதார்த்தம் – கடிதம்

  படுகளம் மின்னூல் வாங்க  படுகளம் வாங்க அன்புள்ள ஜெ பெரும்பாலும் உண்மை நிகழ்வுகளை தெரிந்துகொண்டு எழுதியுள்ளீர்கள். அந்த துணிக்கடை மீண்டும் எழமுடியாமலேயே ஆகிவிட்டது. அதிலுள்ள சாதி அம்சமும் நாவலில் வந்துவிட்டது.இந்த நாவல் 90 சதவீதம் யதார்த்தம். நீங்கள்...

A Surgical Knife.

  Advaita resembles a contemporary physician, diagnosing our maladies and providing remedies. It is unsparing, disclosing what is beyond remedy as well. Devoid of empathy,...