தினசரி தொகுப்புகள்: October 16, 2023

க.நா.சுவின் படித்திருக்கிறீர்களா?

க.நா.சு - தமிழ் விக்கி பதிவு அன்பின் ஆசிரியருக்கு, வணக்கம். க.நா.சு.வின் 'படித்திருக்கிறீர்களா?' கட்டுரைகளின் முதல் தொகுதியை அழிசி இவ்வாண்டுத் தொடக்கத்தில் வெளியிட்டது.  பலமுறை கவனப்படுத்திய அந்நூல் திருப்திகரமான வரவேற்பைப் பெற்றிருக்கிறது. இப்போது அந்நூலின் இரண்டாவது தொகுதி...

திருவிடம்

பகுத்தறிவுக் கொள்கைகளுக்கும் சுயமரியாதைச் சிந்தனைகளுக்கும் முக்கியத்துவம் அளித்து வெளிவந்த திருவிடம் இதழ், திராவிட முன்னேற்றக் கழக ஆதரவு இதழாக அறியப்படுகிறது.

பூன் கடிதம்

ஆசிரியருக்கு, அமெரிக்காவில் இலையுதிர் காலம் மனதிற்கு இனியது. மரங்களின் வண்ணப் புன்னகைகளை எங்கும் காணலாம். மொத்த சூழலும் நிறங்களடர்ந்த ஒரு ஓவியத்தைப் போல காட்சியளிக்கும். வடக்குப் பகுதியில் தொடங்கும் இந்த நிற மாற்றம் தெற்கு...

திருவருட்செல்வி, கடிதம்

திருவருட்செல்வி வாங்க அன்புள்ள ஆசிரியருக்கு, திருவருட்செல்வி சிறுகதை தொகுப்பை சில வாரங்கள் முன் வாசித்திருந்தேன். வாசித்து முடித்துவிட்டேன் என்று சொல்லத் துணியவில்லை. எளிமையான கதைகள் போல தோற்றம் அளிப்பவை. ஆனால் என்னுள் வளர்ந்த வண்ணம் செல்கின்றன....