தினசரி தொகுப்புகள்: August 30, 2023

சென்னை

அன்புள்ள ஜெ சென்னை நகரின் பிறந்தநாள் கொண்டாடப்படுகிறது. சென்னை நகர் பற்றி உங்கள் மனப்பதிவு என்ன என்று எழுதுவீர்கள் என நினைத்தேன். சென்னையுடன் உங்களுக்கு நீண்டகாலத் தொடர்பு உண்டு என்று தெரியும். ஆகவே இந்தக்கேள்வி. முரளிதர் * அன்புள்ள...

ஆலிப் புலவர்

தமிழ் இஸ்லாமிய இலக்கியத்தின் முதல் காப்பியம் என பல அறிஞர்களால் சொல்லப்படுவது ஆலிப் புலவர் எழுதிய மிகுறாசு மாலை அல்லது மிஃராஜ் மாலை. இதன் செல்வாக்கால்தான் உமறுப்புலவர் சீறாப்புராணம் எழுதினார் என்று சொல்லப்படுவதுண்டு....

தமிழக கல்வெட்டு அட்டவணை

வணக்கம் சார், தமிழக கல்வெட்டுகளை தொகுத்து அட்டவணைப் படுத்தப்பட்டுள்ளது (Inscription Database) http://udhayam.in/tnarch/tnarch-db.php  கல்வெட்டுகளை தேடும் வசதியும், மாவட்டம், வட்டம், ஊர், மொழி, அரசு, மன்னர், மொழி, எழுத்து தனித்தனியாக தேடி பார்க்கும் வசதி செய்யப்பட்டுள்ளது. தகவல்களை அகர...

குருகுவைத் தேடி

அன்பார்ந்த ஜெயமோகனுக்கு மகிழ்ச்சியுடன் எழுதுகிறேன். ஒரு சின்னத் தேடல்தான். பைத்தியத்காரத்தனம்தான். ஆனால் எதோ ஒன்று நெருடி எதிலும் கவனம் செலுத்தமுடியாத தவிப்பிலிருந்து விடுதலை. இன்று உங்கள் தளத்தில் துளிக்கனவு புத்தகத்தைப் பற்றி தாங்கள்  எழுதியதை பார்த்ததும் அதோடு...

களிற்றியானை நிரை – ஆதன்

களிற்றியானை நிரை வாங்க ஆசிரியருக்கு வணக்கம்! "காவியங்கள் முழுமை தன்மையோடு இருக்கும், எங்கிருந்து தொடங்கினாலும் உங்களால தொடர முடியும்னு" உங்க கட்டுரை வரிகளை நினைத்துக்கொண்டு, வெண்முரசை நான் வீட்ல இருந்த களிற்றியானை நிரையிலிருந்து தொடங்கியிருக்கிறேன். ஒரு...