தினசரி தொகுப்புகள்: February 25, 2023

எழுகதிர்நிலம்- 6

நாங்கள் 2011ல் பூட்டான் சென்றபோது அங்கே முதன்மையாக சென்ற இடம் புலிக்குகை மடாலயம். செங்குத்தான மலையுச்சியில் அமைந்துள்ள அந்த பௌத்த ஆலயம்  பத்மசம்பவர் லடாக்கில் இருந்து ஒரு புலிமேல் வந்திறங்கிய இடம் எனப்படுகிறது....

எம்.எஸ்.கல்யாணசுந்தரம்

ஓர் எழுத்தாளர் எழுதியவை இரண்டே நாவல்கள். ஒன்று, அவர் வாழும் காலத்தில் வெளிவந்தது, ஆனால் கவனிக்கப்படவில்லை. இன்னொன்று முப்பதாண்டுகளுக்குமேல் அவருடைய நண்பரின் கையிலேயே இருந்து அவர் மறைந்து இருபதாண்டுகளுக்குப்பின் அச்சேறியது. ஆனால் அவர்...

சுக்கிரி, கடிதம்

 ஆசிரியருக்கு வணக்கம்,  சுக்கிரி குழுமம் 2020 ஆம் ஆண்டு உங்களின் உலக வாசகர்களால் தொடக்கப்பட்டு ஒவ்வொரு சனிக்கிழமையும் இரண்டு கதைகள் என விவாதித்தோம்.மாலை ஆறு மணிக்கு துவங்கிய விவாதம் எட்டு மணிக்கு பின்பும் தொடர்ந்ததால்.வாரம் ஒரு கதையை...

ஜிஜுபாய் பதேக்காவின் “பகல் கனவு” -வெங்கி

அன்பின் ஜெ. ஜிஜுபாய் பதேக்காவின் "பகல் கனவு" வாசித்தேன். கல்வியியல் சார்ந்த மிக நல்ல படைப்பு. 1910-களில் கல்வித் துறையில் ஒரு ஆரம்பப்பள்ளி ஆசிரியரின் கனவும் செயல்முறைகளும கொண்டது. சுவாரஸ்யம் மிகுந்த, அருமையான சிறிய நூல். 1932-ல்...

இந்து மரபு – இருநூல்கள்- கடிதம்

இந்து ஞானமரபில் ஆறு தரிசனங்கள் வாங்க இந்து ஞானமரபில் ஆறுதரிசனங்கள்- மின்னூல் வாங்க இந்து மெய்மை மின்னூல் வாங்க இந்து மெய்மை வாங்க பேரன்புக்குரிய ஜெ, இந்து மெய்மை இந்து மதம் பற்றிய நுணுக்கமான புரிதல் இக்கட்டுரைகள் வாயிலாக அடைய முடிகின்றது....