தினசரி தொகுப்புகள்: January 2, 2023

கடல்வண்ணம்

வண்ணக்கடல் மின்னூல் வாங்க வண்ணக்கடல் செம்பதிப்பு வாங்க மகாபாரதம் பற்றி இந்தியாவுக்கு வெளியே உள்ள ஒருவரிடம் பேசும்போது எப்போதும் அவர் அடையும் துணுக்குறல் ஒன்றுண்டு. பாரதம் என்பது இந்தியாவின் பெயர், ஒரு நூலுக்கும் அதே பெயர்...

தக்கை ராமாயணம்

கொங்குநாட்டுக்குரிய இரண்டு இதிகாச காவியங்கள் புகழ்பெற்றவை. ஒன்று, நல்லாப்பிள்ளை பாரதம். இன்னொன்று தக்கை ராமாயணம். தக்கை என்னும் வாத்தியத்தை இசைத்துப் பாடவேண்டிய காவியம். இது கம்பராமாயணம் மீதான ஒரு மறு வாசிப்பு. இசையிலமைத்து...

விஷ்ணுபுரம் விழா, கடிதம்

அன்புள்ள ஜெ , "வெயிலிது வெறும் வெயிலல்ல கடவுளின் அருள்தான் பாரடா" என்ற 'குவெம்பு'வின் வரிகளை உண்மையாக்கும் டிசம்பர் குளிருக்கிடையே  வரும் மெல்லிய வெயிலைப் போன்ற சில இதமான நிகழ்வுகளையும்  கொண்டாட்டங்களையும் தன்னுள் வைத்திருக்கிறது...

யோகம்: நல்லூழ் விளைவு

யோக முகாம், கடிதம் முழுமையான யோகம் 'மலைத் தங்குமிடத்தில் யோக பயிற்சி முகாம்' என நீங்கள் அறிவித்தவுடன் வலசை பறவை போல, என் அலுவல் மற்றும் தனி வாழ்வு அளித்திருந்த அழுத்தங்களில் இருந்து ஒரு சிறு...

செல்லவேண்டிய ஆறு

வழக்கமாக புத்தாண்டில் எங்காவது கூடுவது வழக்கம், இவ்வாண்டு அது இயலவில்லை. பல நண்பர்கள் கூடும்நிலையில் இல்லை. அடுத்த ஆண்டுமுதல் அதை ஒரு பொதுநிகழ்வாக, முறையாக அறிவிப்பு விட்டு நிகழ்த்துவதாக திட்டம் உள்ளது. கிருஷ்ணனும் நண்பர்களும்...